Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Regulamin projektu unijnego

Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu. Cały regulamin.pdf

Poprawka matury
Poprawka matury

Poprawka matury

Uwaga, komunikat Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu obowiązkowego, składają w terminie do 12 lipca () w sekretariacie szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Certyfikat Geniallnej Szkoły dla ZS nr 2 w Wągrowcu

Mamy TO oficjalnie!!! Szkoła widnieje na ogólnopolskiej mapie innowacyjnych placówek, którewykorzystują nowoczesne technologie do swoich działań edukacyjnychoraz promocyjnych i otrzymała certyfikat Geniallnej Szkoły 🙂 Jesteśmy JEDYNĄ taką SZKOŁĄ w powiecie wągrowieckim!!! Sprawdźcie NAS sami, wystarczy kliknąć na certyfikat lub logo… Continue Reading Certyfikat Geniallnej Szkoły dla ZS nr 2 w Wągrowcu