Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Zbiory

Stan księgozbioru do dnia 31.12.2018 wynosił 15.939 woluminów o wartości 49.539,49 zł. Jest to literatura piękna (powieści obyczajowe, sensacje, horrory, fantastyka, kryminały) oraz popularno-naukowa.

W bibliotece można korzystać również ze zbiorów specjalnych. Są to filmy, audiobooki oraz różnego rodzaju wydawnictwa popularno-naukowe.

Od 13.10.2005 roku Biblioteka szkolna nosi imię dr. Tadeusza Nożyńskiego.

W czerwcu 2018 r. nasza szkoła otrzymała 15.000 złotych na zakup książek do Biblioteki Szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020. Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie przez organ prowadzący szkołę co najmniej 20% wkładu własnego na realizację zakupów. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla Biblioteki Szkolnej w kwocie 15.000 złotych, z czego 12.000 pochodzi z dotacji, a 3.000 to wkład własny otrzymany od Powiatu Wągrowieckiego.

Za przyznaną kwotę zostało zakupionych 567 książek (fantastyka, kryminały, sensacje, horrory, powieści obyczajowe, biografie, książki w języku angielskim itp. oraz lektury, które znajdą się w nowej podstawie programowej), a także 12 audiobooków. Uwzględniono również potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami.

W wyniku realizacji projektu księgozbiór Biblioteki Szkolnej znacznie się wzbogacił. Przy zakupie nowości wydawniczych uwzględniono życzenia uczniów i nauczycieli, a regały z nowymi książkami cieszą się ogromną popularnością wśród czytelników.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole oraz w środowisku lokalnym.

Pamiętajmy, że czytanie: poprawia pamięć, ćwiczy mózg, wzbogaca słownictwo, uczy wyrażania uczuć, pomaga zrozumieć rzeczywistość, uczy rozumieć innych ludzi, dostarcza wiedzy, uczy przyswajania nowych wiadomości, ułatwia naukę, rozwija emocjonalnie, poprawia koncentrację, rozwija umiejętności komunikacyjne.

Zachęcamy do korzystania z księgozbioru Biblioteki Szkolnej.

Lista zakupionych książek.

Katalog on-line