Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

O bibliotece

W skład Biblioteki Szkolnej wchodzi wypożyczalnia, czytelnia oraz Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które jest miejscem dostępu do Internetu oraz zasobów edukacyjnych i źródeł informacji.

Można tu również korzystać z sieci Wi-Fi.

Pomieszczenie biblioteki jest słoneczne i przestronne, zapewnia dobre warunki do pracy indywidualnej i grupowej, a także umożliwia korzystanie ze wszystkich zgromadzonych tam dokumentów.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny, stanowią właściwie opracowane  i aktualne katalogi biblioteczne oraz kartoteki dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego. Można również korzystać z komputerowych baz danych i multimedialnych źródeł informacji.