Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Egzaminy zawodowe – wyniki

Hotelarze i Ekonomiści z ZSP nr 2 górą!

W dniach 8 i 15 stycznia uczniowie klas III Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu przy ulicy Kościuszki przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe z pierwszej kwalifikacji zawodowe:
Technik hotelarstwa T.11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji.
Technik ekonomista A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
W piątek 27 marca uczniowie otrzymali wyniki, które są bardzo satysfakcjonujące zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.
W zawodzie technik hotelarstwa egzamin zdało 100 % uczniów (w okręgu wielkopolskim 88%), co jest ogromnym sukcesem młodzieży i nauczycielek przedmiotów zawodowych.
Aż czworo uczniów: Marika Kościelna, Kinga Strzyżewska, Paweł Rożek, Kinga Mazur osiągnęło maksymalny poziom punktowy równy 100 %
W zawodzie technik ekonomista egzamin zdało 93,1 % uczniów (w okręgu wielkopolskim 86,1 %) Do kwalifikacji przystąpiło 29 uczniów, z czego 27 zdało z bardzo wysokimi wynikami. Znaczna część osób zdała na ponad 90%, znalazł się także uczeń Piotr Piekarski,który uzyskał 100%. .
Próg zdawalności przy egzaminie teoretycznym to 50%, a praktycznym 75%. Osobom, którym się nie poszczęściło zabrakło naprawdę niewiele, zaledwie 2%. Mimo świetnych wyników uczniowie nie spoczywają na laurach i już rozpoczynają przygotowania do kolejnej kwalifikacji, która czeka ich w przyszłym roku wraz z maturą.
Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.