Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Wyprawka szkolna

 Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025

(wcześniej tzw. “Wyprawka szkolna”) wraz z wnioskiem o przyznanie dofinansowania.

Termin składania wniosków do tut. Urzędu Miejskiego w Wągrowcu wyznaczono na dzień

14 września br.