Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

OPIEKA STOMATOLOGICZNA UCZNIÓW BADANIA PRZESIEWOWE

Opieka stomatologiczna staje się głównym punktem w podnoszeniu świadomości prozdrowotnej
oraz edukacji uczniów i rodziców.

Ma ona na celu uświadomienie ile chorób ogólnoustrojowych m.in.
cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe m.in. choroba tętnic wieńcowych, zawał serca i udar mózgu,
a także przewlekła choroba nerek, reumatoidalne zapalenie stawów itp. jest związane z chorobami
zębów. Należy zwrócić uwagę, że zakażone zęby osadzone w kości, która jest bogato unaczyniona mogą
powodować nadkażenie innych narządów.
Jako podmiot leczniczy zapewniamy uczniom:

 • BADANIE PRZESIEWOWE
 • ZABIEG LAKIEROWANIA ZĘBÓW CZYLI FLUORYZACJĘ

Ważne pojęcia, w celu zrozumienia powyższych procedur

Badania przesiewowe mają na celu:
a) znalezienie ognisk bakteryjnych: zęby do usunięcia, próchnica kamień nazębny;
b) zmian nowotworowych jak włókniaki, brodawczaki itp.;
c) wady zębowe, szkieletowe wymagające leczenia ortodontycznego;
d) wędzidełka wargi górnej i języka, które powoduje problemy z wymową.
Lakierowanie zębów to prosta i szybka procedura nakładania substancji bogatej we fluor na zęby. Nie
wiąże się z naruszaniem ciągłości tkanek, co skutkuje bezbolesnością oraz brakiem potrzeby znieczulenia.
Zabieg fluoryzacji jest jedną z najważniejszych procedur w zapobieganiu próchnicy. Fluor jest jedynym
składnikiem, który wbudowuje się w ząb, wypełnia braki powstałe wskutek działania szkodliwych
czynników jak bakterie. Dzięki temu szkliwo zęba staje się bardziej odporne na ich działanie.
Próchnica zębów to długotrwały proces, który polega na demineralizacji , rozkładzie twardych
tkanek zęba. Pod wpływem ubocznych produktów metabolizmu bakterii dochodzi do zabierania
składników zęba. Do rozwoju próchnicy dochodzi, kiedy jednocześnie zaistnieją cztery czynniki:
1) bakterie
2) cukry
3) podatność zębów
4) czas
Każdy z wymienionych elementów jest czynnikiem koniecznym, ale samodzielnie nie wystarczającym
do powstania próchnicy, dlatego tylko przy zestawieniu tych elementów możemy mówić
o warunkach do rozwoju próchnicy. Próchnica powstaje znacznie szybciej u dzieci niż u dorosłych, na
co maja wpływ wymienione czynniki.
Po przeprowadzonym badaniu ucznia, każdy rodzic otrzyma na maila diagram zębowy z naniesionymi
informacjami :

 1. zęby wymagające leczenia,
 2. zęby, które należy usunąć,
 3. informacje o potrzebnie leczenia ortodontycznego (jeżeli występuje wada zgryzu) jesteśmy
  kliniką, która w dużym stopniu zajmuje się leczeniem ortodontycznym więc lekarze są
  odpowiednio przeszkoleni aby rozpoznać wady zgryzu,
 4. potrzebę wycięcia wędzidełek np. języka ( jeżeli dziecko ma problemy w wymową logopeda
  dopiero po usunięciu przeszkody jaką jest zbyt krótkie wędzidełko języka może prawidłowo
  przeprowadzić leczenie logopedyczne),
 5. zmiany, które wymagają konsultacji chirurga stomatologa, np. włókniaki, naczyniaki itp.

Badanie wraz z opisem stanowi dokument,
z którym mogą się Państwo zgłosić do dowolnie wybranego lekarza dentysty w celu leczenia.