Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Ważne informacje dla kandydatów

ABSOLWENCIE KLASY 8

1. W systemie rekrutacyjnym Vulcan koniecznie uzupełnij oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (świadectwo otrzymane z OKE oryginał)

2. Wypełnij deklarację wyboru języków obcych i uczestnictwa w lekcjach religii i etyki (nie ma obowiązku uczestnictwa) do pobrania na stronie https://zsp2wagrowiec.pl/ w zakładce Rekrutacja. (lub tu wersja.docx / wersja.pdf)

3. Świadectwo oraz wyniki egzaminu (oryginał albo poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kopia) i deklarację dostarcz od 8 lipca do 12 lipca br. do sekretariatu szkoły.

W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM KONIECZNIE UZUPEŁNIJ OCENY ZE ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ WYNIKI EGZAMINU!