Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Projekt „TO(działa)MY!”

Projekt „TO(działa)MY!” jest społeczno-edukacyjną propozycją skierowaną do wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami, począwszy od 4 klasy szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Wzięliśmy w nim udział, ponieważ od ponad roku jesteśmy już również członkiem Klubu Szkół UNICEF, który jest jego inicjatorem. Ponadto w projekcie można było niezależnie od podejmowanych w nim działań, wziąć udział w konkursie na grant Santander Polska (szczegóły wniosku w postaci zdjęć), który go dofinansowuje kwotą 2000zł w ramach, który udało nam się zdobyć jako jedna z 30 szkół spośród kilkuset innych projektów z całej Polski! Aktualnie znaleźliśmy się w trudnej dla wszystkich sytuacji epidemicznej i edukacyjnej, związanej z pandemią koronowirusa COVID-19. Szkoły są zmuszone pracować w większości zdalnie, a uczniowie i nauczyciele oraz ich rodziny zadbać podwójnie o swoje zdrowie i aktywność. Nasz pomysł na projekt zdrowotny jest tym bardziej uzasadniony, z racji kierunku i przedmiotów w zawodzie Technik Hotelarstwa, a jego nazwą dodatkowo nawiązaliśmy do hasła promocyjnego samego Wągrowca „Super Hotelarze wyzwalają zdrowie!” („Wągrowiec wyzwala energię!”). Dzięki projektowi, przenosimy się zarówno w przeszłość (odkrywając historię obiektów hotelarsko-gastronomicznych miasta i okolic, włączając w to lokalną społeczność), badamy teraźniejszość (przeprowadzamy diagnozę i ocenę stylu życia i odżywania społeczności szkolnej oraz pomagamy obiektom hotelarsko-gastronomicznym w trudnej sytuacji gospodarczo-epidemicznej), jak i przenosimy się w przyszłość (promujemy zdrowy styl życia i obiekty gastronomiczne naszego miasta oraz dbamy praktycznie o nasze zdrowie poprzez odpowiednie produkty i odżywianie). Edukujemy i przygotowujemy się do przyszłego życia i egzaminów zawodowych oraz dbamy o zdrowie swoje i innych! Nasz projekt skupia się na profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia i odżywiania wraz z edukacją i wiedzą hotelarsko-gastronomiczną oraz odkrywaniem naszej historii i tożsamości z tym związanej. Szczegółowe działania, które zostały podjęte i będą dalej rozwijane w ramach projektu przez uczniów klas hotelarskich (klasy 2hit5, 3hit i 4hit), pod koordynacją i opieką merytoryczną i techniczną nauczyciela przedmiotów zawodowych i dr. nauk o kulturze fizycznej, Olgi Smoleńskiej, to: Opracowanie szkolnego słowniczka gastronomicznego (zadanie częściowo opracowane w postaci słowniczka wraz ze słownictwem gastronomicznym, właściwościami zdrowotnymi warzyw i owoców, charakterystyki witamin itp. w postaci pdf i będzie dopracowywane technicznie i graficznie).Opracowanie badań nad zdrowym stylem życia uczniów i nauczycieli (zadanie częściowo opracowane w postaci ankiety i badań wśród nauczycieli, zostanie poszerzone o badania wśród uczniów i wydanie raportu badawczego/publikacji naukowej).Opracowanie mapy i charakterystyki obiektów hotelarsko-gastronomicznych dawnego Wągrowca dla mieszkańców wraz z przewodnikiem i wspomnieniami po dawnych obiektach (opracowana została prezentacja dawnych obiektów i lokali Wągrowca, którą planuje się poszerzyć o interaktywną mapę tych miejsc dostępną dla mieszkańców miasta).Opracowanie mapy i charakterystyki obiektów gastronomicznych współczesnego Wągrowca i okolic pod względem gastronomicznym i zdrowotnym wraz z przewodnikiem i oceną współczesnych obiektów (zadanie częściowo opracowane w postaci notatki jamboard wraz z charakterystyką obiektów, które planuje się poszerzyć również o ich mapę wraz z oceną obiektów).Pomoc zakładom hotelarskim i gastronomicznym w pandemii COVID-19 (zadanie częściowo zrealizowane w ramach zajęć praktycznych i kontynuowane w ramach środków grantowych w postaci zamówień i wizyt studyjnych z degustacjami).Szerzenie zdrowych nawyków żywieniowych wśród uczniów i nauczycieli w sposób praktyczny, w tym przeciwdziałanie COVID-19 m.in. w ramach współpracy z firmą Dezzi, konkursy gastronomiczno-kulinarne, gotowanie i degustacja dań i poszerzenia wiedzy na lekcjach, warsztatach i webinariach (zadanie będzie realizowane dzięki zakupowi sprzętu w ramach środków grantowych). Środki grantowe zostaną przeznaczone zgodnie z wnioskiem i harmonogramem, na ww. działania, w tym głównie na dopracowanie graficzne i techniczne  poszczególnych elementów projektów, ale również na wizyty studyjne i zakup drobnego sprzętu gastronomicznego do naszej pracowni Hotel49, ponieważ nie jest to jednak duża kwota, a projekt ma ambitne i bardzo pożyteczne cele, liczymy również na wsparcie i sponsoring innych zaprzyjaźnionych osób, obiektów i instytucji oraz Samorządu i Dyrekcji! Super Hotelarze ZS2 w Wągrowcu