Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

UWAGA MATURZYŚCI

WAŻNE TERMINY

 do 22 maja 2020 – zgłoszenie chęci przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (czyt. w Zasadach przeprowadzania egzaminów)

 do 29 maja 2020 – zgłoszenie dyrektorowi wraz ze stosownym zaświadczeniem lekarskim, że zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa. (Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej.)

do 7 czerwca 2020 – zapoznać się z Zasadami bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych