Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Rekrutacja

Terminy rekrutacji

Data początkowaData końcowaInformacje o etapie
15.06.2020 08:0010.07.2020 15:00Rejestracja kandydatów/wybór preferencji
26.06.2020 08:0010.07.2020 15:00Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
31.07.2020 08:0004.08.2020 15:00Zmiana wyboru preferencji
12.08.2020 10:0012.08.2020 20:00Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
19.08.2020 08:0019.08.2020 14:00Publikacja list przyjętych

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wprowadza się następujące zmiany w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021.Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów podamy Państwu niezwłocznie po przedstawieniu ich na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.