Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Zmiana organizacji pracy szkoły

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice!
Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość określiły zasady prowadzenia nauczania oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca do 19 kwietnia 2020r.
W najbliższych dniach będziemy starali się wybrać najdogodniejszą formę prowadzenia zajęć na odległość dostosowaną do możliwości uczniów i nauczycieli, tak aby zdalne nauczanie w proponowanej formie było możliwe. Nowoczesna technologia daje różne możliwości kształcenia na odległość. Zdaję sobie sprawę z wielu ograniczeń. O wyborze form i zasad kształcenia na odległość zostaniecie Państwo poinformowani do 25 marca 2020r.
Wiem, że w obecnej sytuacji musimy postawić na naukę w domu co jest rzeczą niełatwą.
Ta sytuacja wymaga współpracy, bez której nauka będzie niemożliwa.
Bardzo dziękuję za dotychczasowe zdyscyplinowanie i współpracę.
Z wyrazami szacunku,
Iwona Muszyńska – Synoradzka
Dyrektor ZS nr 2