Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej gościem ZS nr 2 w Wągrowcu

22 maja w auli Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. S. Kulińskiego odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące formowanej z początkiem br. 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W sali audytoryjnej zasiedli uczniowie szkoły, z przedstawicielami klas mundurowych na czele.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor, mgr Beata Dobrochowska-Byczyńska, która przywitała zebranych w sali audytoryjnej uczniów i przedstawiła przybyłych na spotkanie przedstawicieli 12. WBOT, którzy opowiedzieli m.in. czym są wojska obrony terytorialnej oraz w jakim etapie formowania jest obecnie brygada wielkopolska. Prelegenci wyjaśniali także, jak wyglądają poszczególne etapy rekrutacji oraz czym wyróżnia się  szkolenie „Terytorialsów”. Zebranym gościom przedstawiono także  materiał audiowizualny, który pomógł zobrazować zebranym słuchaczom charakter piątego rodzaju sił zbrojnych, jakim są wojska obrony terytorialnej. Słuchacze dowiedzieli się także kim jest statystyczny żołnierz OT i jaką rolę odgrywają kobiety w formacji. Druga część spotkania  miała charakter otwarty, co pozwoliło doprecyzować prelegentom istotne szczegóły, a także poznać kilkoro uczniów oraz nauczyciela, którzy w kuluarach zdeklarowali swoją chęć wstąpienia do oddziałów terytorialnej służby wojskowej.

“Przed nami uruchomienie pierwszych batalionów w Lesznie oraz Śremie, gdzie rozpoczynamy pierwsze szkolenia “Terytorialsów”. Dolaszewo koło Piły, do którego najbliżej mieszkańcom Wągrowca i okolic przeznaczone jest do kolejnego etapu formowania wielkopolskiej brygady. Nie mniej jednak należy podkreślić, że już dziś przyjmujemy wnioski mieszkańców z innych rejonów Wielkopolski, chętnych do wstąpienia przyszłych żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Również mieszkańcy Wągrowca wcale nie muszą czekać, po prostu ich szkolenia odbędą się w gotowych już batalionach – w Śremie i Lesznie. W przyszłości zaś zostaną przeniesieni bliżej miejsca swojego zamieszkania” – podsumowywał kpt. Janusz Jarmużek, tłumacząc logistyczne uwarunkowania formowanej brygady.

A autorka powyższego tekstu, sentymentalnie związana ze szkołą, odlicza czas do pierwszej wakacyjnej 16-tki, na której ma nadzieję spotkać przedstawicieli wągrowieckiej młodzieży, która nota bene ma już za sobą pierwszy krok, jakim jest złożenie wniosku w WKU.

mgr Anna Szymaniak, rzecznik 12.WBOT