Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

DZIEŃ OTWARTY

14 kwiecień 2018 od 9.00 do 11.00

PARTER

 • prezentacja multimedialna szkoły, zasady rekrutacji, parter obok sali nr 4 prezentacja profili kształcenia – tablica przy wejściu
 • prezentacja klas mundurowych sala 2
 • Prezentacja oferty polonistycznej sala 6
 • Wolontariat Corculum sala 7
 • Rozmaitości matematyczne, Konkurs na Rebus matematyczny, pokazy układania figur przestrzennych sala 8
 • prezentacja Technikum Ekonomicznego –pokaz rozprawy sądowej – sala 9 – godz. 10.00

I piętro

 • Nauki przyrodnicze w naszej szkole prezentacja wystawy – sala 106
 • Prezentacja Technikum Informatycznego – sala 109 i 112
 • Prezentacja działalności RSU – korytarz przy sali 106
 • Pracownia fizyczna- sondy – sala 116
 • Pracownia chemiczna – sala 117

II piętro

 • oferta językowa szkoły – sala 201
 • quiz literacko – filmowy z nagrodami – sala 207
 • prezentacja i wystawa projektów e-twinning – sala 220
 • pokaz modelarski i hobbistyczny – sala 216 od 9.00-9.30
 • Hotel 49” – Tor przeszkód z tacą, film promocyjny/prezentacja kierunku hotelarskiego, rejestracja gościa w recepcji, quiz wiedzy hotelarskiej, składanie serwetek, poczęstunek
 • Biblioteka szkolna

SALA GIMNASTYCZNA:  pokazy od 9.30

 • pokaz tańca w wykonaniu Grupy Tanecznej – Fantasy Dance
 • Akrobatyka, pokaz gimnastyczny
 • Pokaz musztry, kajdankowania i samoobrony

 ZAPRASZAMY