Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Sukces Technikum na Kościuszki

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu przy ul. Kościuszki odniosło ogromny sukces – awans z 49 na 27 miejsce w Wielkopolsce – w Rankingu Perspektyw 2018 r.. Kryteria rankingu to sukcesy szkoły w Olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Technikum nr 2 czyli „Technikum na Kościuszki” funkcjonuje od wielu lat. Obecnie uczniowie mogą zdobywać kwalifikacje w trzech zawodach: technik ekonomista, technik informatyk oraz technik hotelarstwa. Od lat młodzież osiąga wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz z sukcesami bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Największym w ostatnim roku osiągnięciem było zdobycie w 2017 roku tytułu laureatki IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy przez uczennicę Darię Rozpłochowską, dzięki czemu uczennica była zwolniona z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Uczniowie technikum doskonalą swój warsztat zawodowy biorąc aktywny udział w życiu szkoły, współpracując z uczelniami wyższymi, z instytucjami zewnętrznymi oraz pracodawcami w ramach praktyk zawodowych. Szkoła bierze udział w Projekcie Unijnym „Czas Zawodowców BIS” dzięki któremu uczniowie odbywają płatne staże u pracodawców oraz uczestniczą w tygodniowych praktykach w laboratoriach w Pile i Poznaniu, gdzie mają możliwość pracy na nowoczesnym sprzęcie. Wielu uczniów już w trakcie nauki podejmuje pracę zawodową.

Jako jedyna szkoła w powiecie oferuje możliwość nauki przedmiotów zawodowych w systemie modułowym, a nie przedmiotowym dzięki czemu uczniowie pracują w małych grupach z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych pod opieką nauczycieli praktyków.

Nowością i ciekawostką od 2016 roku jest organizowana „Nocka w szkole”, podczas której uczniowie technikum nie tylko bawią się, ale także poszerzają swoja wiedzę z zakresu przedmiotów zawodowych m.in. ciekawe spotkania z osobami z branży, warsztaty zawodowe, quizy.

Od września 2018 roku w technikum realizowane będą eksperymenty dotyczące kształcenia zawodowego: w ramach technikum ekonomicznego „Otwieramy drzwi do przyszłych pracodawców”, w ramach technikum hotelarskiego „Edukacja regionalno-turystyczna z ekonomiczną”, a dla informatyków „Robotyka – konstruowanie i programowanie prostych robotów oraz urządzeń na oprogramowaniu Arduino”.