Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Powstanie nowe wielofunkcyjne boisko!

Dwa nowe wielofunkcyjne boiska sportowe powstaną w przyszłym roku przy szkołach prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki…

Warto podkreślić, że obie inwestycje będą dofinansowane ze środków ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017.

W dniu 13 listopada 2017 roku Powiat Wągrowiecki reprezentowany przez Starostę Tomasza Kranca, Wicestarostę Michała Piechockiego oraz Skarbnika Powiatu Danutę Królczyk podpisał z firmą „CONCEPT TRADE” Biuro Handlowo-Usługowe Rafał Miszczak umowy na realizację nw. inwestycji:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu.

Przedmiot umowy obejmuje m.in.:

  • rozbiórkę nawierzchni asfaltowej,
  • budowę boiska wielofunkcyjnego – nawierzchnia poliuretanowa,
  • budowę bieżni – nawierzchnia poliuretanowa,
  • budowę ogrodzenia wokół inwestycji wys. 4 m wraz z furtkami i bramą,
  • montaż piłkochwytów wys. 6 m,
  • montaż urządzeń  sportowych  – koszy do koszykówki i bramek do piłki ręcznej, słupków do siatkówki i tenisa ziemnego,
  • utwardzenie terenu z kostki betonowej,
  • budowę odwodnienia boiska,
  • budowę oświetlenia terenu wraz z monitoringiem.

 

Podpisanie umowy odbyło się w obecności Radosława Kubisza – Sekretarza Powiatu, Beaty Dobrochowskiej –Byczyńskiej  oraz Beaty Jessa – Specjalisty w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Transportu Publicznego Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.