Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Warsztaty i wykłady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Udział w warsztatach i wykładach
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Wydział Biologii w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki

Dnia 20 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy II b LO oraz dwie uczennice z II ah T pod opieką nauczycieli biologii,  miały okazję uczestniczyć w wycieczce szkolnej na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii.
         Uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych zajęciach w ramach XIX Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.
         Podczas zajęć laboratoryjnych pt. „Krew nie taka straszna”,   przeprowadzaliśmy eksperymenty w oparciu o karty pracy:„Poszukiwacze krwinek”, „ Erytrocyt- krwinka o różnych kształtach”, „Krew i jej główne składniki”, „Nie za kwaśno, tak w sam raz-czyli nie bądź kwaśny!”, „Krew to nie woda-czy krwinki lubią kąpiel w wodzie?”, „Wzburzone krwinki”.
 Dzięki tym zajęciom  poznaliśmy fizjologiczne  kształty krwinek czerwonych człowieka. Dodatkowy atut stanowiła  możliwość wykonania trwałych  preparatów mikroskopowych. Koordynatorem warsztatów była pani dr hab. Lucyna Mrówczyńska. 
         Na zajęciach warsztatowych pt. „Świat glonów makroskopowych” prowadzonych przez dr. Andrzeja Rybaka oraz dr. Andrzeja Woyda-Płoszczyca,  przy użyciu mikroskopów i binokularów obserwowaliśmy zróżnicowanie morfologiczne pospolitych gatunków zielenic, krasnorostów i brunatnic. Zajęcia były prowadzone na żywym materiale prosto z Oceanu Atlantyckiego i Morza Bałtyckiego. Wybarwialiśmy komórki glonów w poszukiwaniu zmagazynowanych ziaren skrobi
 i tłuszczu. Dzięki tym  warsztatom z duża łatwością będziemy rozpoznawać najpospolitsze gatunki makroglonów.
         Kolejnym etapem wycieczki był  wykład  pt. „Moralność mózgu” prowadzony  przez Mariannę Pejka z Sekcji Neurobiologii i Psychiatrii Genetycznej. Prelegentka  postawiła kluczowe pytania: Skąd się bierze moralność?. Czy jej podstaw można szukać w neurobiologii? Dlaczego niektórzy chętnie przestrzegają reguł, podczas gdy inni nieustanie je łamią?. Przekonaliśmy się czy odpowiedzi na te pytania należy szukać w mózgu.
         Po tak ekscytujących zajęciach udaliśmy się obejrzeć dwie niezwykle ciekawe wystawy. Pierwszą z nich była ekspozycja pt. „Świat zwierząt”, gdzie  mieliśmy okazję zobaczyć, m.in. węża zbożowego. Następnie podziwialiśmy bakterie –  różnorodność ich kształtów i kolorów zgromadzonych w ekspozycji pt.  „Bakterie na wesoło”.
         Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do domów, mając nadzieję, że za rok  odwiedzimy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii   na XX Poznańskim Festiwalu Nauki i Sztuki.

DSC03318 DSC03319 DSC03346 DSC03351 DSC03356