Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Targi Edukacyjne 2016

Targi Edukacyjne to okazja do dostarczenia informacji na temat nowych kierunków kształcenia.
W tym roku nasza szkoła zaprezentowała nowe profile. W liceum jest to klasa ratowniczo – pielęgniarska,
a w technikum nowością jest technik obsługi turystycznej oraz technik organizacji reklamy. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli możliwe było przygotowanie pokazu, który wzbudził spore
zainteresowanie i pozytywne  emocje. Pokaz rozpoczął się walcem angielskim w wykonaniu zespołu tanecznego Fantasy Dance. Następnie zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć synchroniczny pokaz obsługi konsumenta. Następnie zmieniliśmy nieco klimat i na scenie pojawili się uczniowie, którzy wykonali pokaz gimnastyki artystycznej.
Po nich uczniowie klas mundurowych zaprezentowali pokaz musztry. Końcowym elementem programu był double dutch oraz prezentacja tratwy morskiej ratunkowej.