Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu
Ważne informacje dla kandydatów
Ważne informacje dla kandydatów

Ważne informacje dla kandydatów

ABSOLWENCIE KLASY 8 1. W systemie rekrutacyjnym Vulcan koniecznie uzupełnij oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniki egzaminu ósmoklasisty (świadectwo otrzymane z OKE oryginał) 2. Wypełnij deklarację wyboru języków obcych i uczestnictwa w lekcjach religii i etyki (nie ma obowiązku uczestnictwa) do pobrania na stronie https://zsp2wagrowiec.pl/ w…