Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Komunikat

Sytuacja wywołana pandemią wymusiła wprowadzenie przez MEN wielu szczególnych rozwiązań dotyczących funkcjonowania szkół. Dotyczą one m.in. metod pracy, a mianowicie przejścia z nauczania stacjonarnego na tzw. nauczanie zdalne, co reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 i…