Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Zmiana organizacji pracy szkoły

Drodzy uczniowie, Szanowni Rodzice!Nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość określiły zasady prowadzenia nauczania oraz możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca do 19 kwietnia 2020r.W najbliższych dniach będziemy starali się wybrać najdogodniejszą formę prowadzenia…