Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu

Aktualności

Informacja o poprawie egzaminu maturalnego 2018

Informacja o poprawie egzaminu maturalnego 2018

Absolwenci mający prawo do poprawy egzaminu maturalnego w sierpniu (obecność na wszystkich zadeklarowanych  egzaminach i jeden niezdany egzamin) muszą złożyć stosowną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r. w sekretariacie szkoły.