Strona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu
„Powiatowa Gwiazdka”

„Powiatowa Gwiazdka”

Dnia 16 grudnia 2014 roku z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu odbył się Powiatowy Konkurs pt.,,Tradycja i kultura Świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich”. Celem konkursu było kultywowanie i podtrzymywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.